Bamboo Airways khuyến mãi ngàn ưu đãi chào tháng 7

Bamboo Airways dành tặng hành khách 2 chương trình khuyến mãi lớn “gom chung thắng lớn – ưu đãi khi mua vé máy bay theo nhóm” và “ Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em”. Cụ thể:

756

Bamboo Airways khuyến mãi ngàn ưu đãi chào tháng 7. Đặc biệt Bamboo Airways dành tặng hành khách 2 chương trình khuyến mãi lớn “gom chung thắng lớn – ưu đãi khi Mua vé máy bay theo nhóm” và “ Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em”.

Bamboo Airways khuyến mãi ngàn ưu đãi chào tháng 7

Bamboo Airways khuyến mãi ngàn ưu đãi chào tháng 7
Bamboo Airways khuyến mãi ngàn ưu đãi chào tháng 7

Bamboo Airways dành tặng hành khách 2 chương trình khuyến mãi lớn “gom chung thắng lớn – ưu đãi khi mua vé máy bay theo nhóm” và “ Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em”. Cụ thể:

Khuyến mãi 1: Gom chung thắng lớn – ưu đãi khi mua vé máy bay theo nhóm

Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 15/08/2021.

Thời gian bay áp dụng: Đến hết 30/10/2021, loại trừ từ 01/09/2021 đến 06/09/2021.

Chương trình khuyến mãi:

  • Giảm 20% khi mua vé nhóm 2 người.
  • Giảm 30% khi mua vé nhóm 3 – 4 người.
  • Giảm 35% khi mua vé nhóm 5 người trở lên.

Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang mở bán, loại trừ đường bay đi từ/đến Côn Đảo.

Hạng giá vé áp dụng: Economy Saver Max, Economy Saver, Economy Smart, Economy Flex.

Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện hạng giá vé đã mua.

Lưu ý chương trình khuyến mãi gom chung thắng lớn Bamboo Airways

  • Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé, không áp dụng trên phần thuế, phí và phụ thu.
  • Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng khác.
  • Chương trình có thể kết thúc theo thời hạn hoặc trước thời hạn nếu số lượng chỗ ưu đãi được sử dụng hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Khuyến mãi 2: Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em

Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em
Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em

Thời gian bán áp dụng: Đến hết ngày 15/08/2021.

Thời gian bay áp dụng: Đến hết ngày 30/10/2021, loại trừ từ 01/09/2021 đến 06/09/2021.

Chương trình khuyến mãi: Mua 1 vé người lớn tặng 2 vé trẻ em

Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang mở bán.

Hạng giá vé áp dụng: Economy Saver, Economy Smart, Economy Flex.

Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện hạng giá vé đã mua.

Lưu ý chương trình khuyến mãi mua 2 vé tặng 1 vé Bamboo Airways

Vé máy bay đi Phú Quốc khuyến mãi và những điểm khác mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé. Không áp dụng trên phần thuế, phí và phụ thu.

Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc quà tặng khác.

Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực và mức giá cao hơn sẽ được áp dụng.

Chương trình có thể kết thúc theo thời hạn hoặc trước thời hạn. Nếu số lượng chỗ ưu đãi được sử dụng hết, tùy thời điểm nào đến trước.