Chính sách hỗ trợ hành lý đến chậm, hư hỏng, thất lạc trên chuyến bay Vietnam Airlines

Nếu bạn Đặt vé máy bay đi Vietnam Airlines nếu hành lý bị chậm, thất lạc, hư hỏng. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường về hành lý. Sẽ căn cứ vào Điều lệ vận chuyển hành khách và hành lý của Vietnam Airlines.

1918

Bất kỳ hành khách nào Đặt vé máy bay đi du lịch. Hành lý đến chậm, hư hỏng, thất lạc, hay để quên đồ dùng trên chuyến bay là điều mà hãng và hành khách đều không mong muốn. Nếu không may rơi vào tình huống này Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ bạn như sau:

Chính sách hỗ trợ hành lý đến chậm, hư hỏng, thất lạc trên chuyến bay Vietnam Airlines

Chính sách hỗ trợ hành lý đến chậm, hư hỏng, thất lạc trên chuyến bay Vietnam Airlines
Chính sách hỗ trợ hành lý đến chậm, hư hỏng, thất lạc trên chuyến bay Vietnam Airlines

Vietnam Airlines thành thật xin lỗi nếu trường hợp hành lý đến chậm hoặc có hư hỏng tại điểm đến. Vietnam Airlines sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề bất thường liên quan đến hành lý.

Quy định hỗ trợ hành lý hãng hàng không Vietnam Airlines

Hành lýThời hạn thông báo
Hành lý bị tổn thất (*) (bị hư hỏng, mất đồ bên trong)Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được hành lý
Hành lý vận chuyển chậmTrong vòng 14 Ngày kể từ ngày nhận được hành lý
Hành lý bị mấtTrong vòng 7 ngày kể từ ngày chuyến bay đến

Tìm kiếm hành lý thất lạc

Chúng tôi sẽ thực hiện việc tìm kiếm hành lý của hành khách. Thông qua hệ thống tìm kiếm hành lý thất lạc toàn cầu và sẽ liên lạc kịp thời với hành khách về thông tin tìm kiếm hành lý đó. Hành khách cũng có thể tìm hành lý trực tuyến theo đường link WORLDTRACER. Nếu hành lý đã có mã số hồ sơ (ví dụ HANVN12345).

Hành lý ký gửi không có người nhận

Vietnam Airlines sẽ lưu giữ hành lý ký gửi không có người nhận trong vòng 90 ngày. Và sẽ được tính phí lưu giữ. Sau thời hạn 90 ngày, Vietnam Airlines sẽ có toàn quyền quyết định đối với hành lý đó.

Gửi trả hành lý

Ngay sau khi tìm thấy hành lý, chúng tôi sẽ liên hệ với hành khách để thống nhất thời gian, địa điểm và phương thức trả hành lý.

Bồi thường hành lý

Nếu bạn Đặt vé máy bay đi Hà Nội Vietnam Airlines mức giới hạn trách nhiệm bồi thường về hành lý. Sẽ căn cứ vào Điều lệ vận chuyển hành khách và hành lý của Vietnam Airlines.

Quy định Vietnam Airlines về tài sản bị bỏ quên

Tài sản bị bỏ quên trên máy bay

Tài sản của hành khách bị bỏ quên trên máy bay được tìm thấy sẽ được lưu giữ tại sân bay đến. Hành khách liên hệ với chúng tôi để có thông tin về tài sản bỏ quên này.

Quy định Vietnam Airlines về tài sản bị bỏ quên
Quy định Vietnam Airlines về tài sản bị bỏ quên

Địa chỉ liên hệ hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Tại sân bay quốc tế Nội Bài:

Quầy hành lý thất lạc tại tầng 1 sân bay quốc tế Nội Bài.

Điện thoại: (84-24)38840008 hoặc (84-24)38865002 bấm số 3134

E-mail: hl.viags@vietnamairlines.com; xld.viags@vietnamairlines.com

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất:

Quầy hành lý thất lạc tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điện thoại:(84-28) 35470415 hoặc (84-28) 38446665 bấm số 6062 E-mail: lostandfound.viags@vietnamairlines.com

Quyền miễn trừ trách nhiệm của Vietnam Airlines đối với hành lý của hành khách

Trách nhiệm của Vietnam Airlines đối với Thiệt hại về Hành lý

16.3.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các Thiệt hại về Hành lý xách tay (không tính các trường hợp Thiệt hại gây ra bởi việc chậm chuyến bay được qui định tại Điều 16.4 dưới đây) trừ trường hợp Thiệt hại gây ra do sơ suất của Chúng tôi hoặc của Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.

16.3.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay thiếu sót của Hành lý. Cũng như vậy, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối những hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý của Hành lý gây ra bởi sự di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.

16.3.3. Đối với các khiếu nại được điều chỉnh bởi Công ước, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với thiệt hại về Hành lý ký gửi là 20 Đô-la Mỹ một ki-lô-gram và đối với Hành lý xách tay là 400 Đô-la Mỹ một Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định tại Điều 9.7.

Trong trường hợp Hành khách chỉ nhận được một phần mà không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, hoặc trong trường hợp có sự thiệt hại một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, kể cả Hành lý có kê khai giá trị cao hơn, thì trách nhiệm của Chúng tôi đối với phần Hành lý không nhận được hoặc bị Thiệt hại chỉ căn cứ vào tỷ lệ trọng lượng mà không xét đến giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý.

16.3.4. Đối với các khiếu nại áp dụng Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với tổn thất nói chung về Hành lý (bao gồm cả Hành lý xách tay, tư trang và Hành lý ký gửi) là 1.000SDR một Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định tại Điều 9.7.

16.3.5. Chúng tôi bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo Thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình.

Trong trường hợp Điều 16.3.4 được áp dụng, vì bất kỳ lý do nào. Hành khách không thể chứng minh được Thiệt hại thực tế. Hoặc không thể cung cấp các bằng chứng liên quan đến Thiệt hại về Hành lý để làm căn cứ đòi bồi thường. Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm được qui định ở Điều 16.3.3.

16.3.6. Các mức giới hạn trách nhiệm nêu trên đây sẽ không được áp dụng. Nếu Hành khách có thể chứng minh Thiệt hại về Hành lý gây ra. Bởi hành động hoặc thiếu sót của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi:

Cố tình gây ra Thiệt hại

16.3.6.2. Bất cẩn và mặc dù có nhận thức thực tế rằng Thiệt hại có thể xảy ra. Và Hành khách có thể chứng minh rằng Vietnam Airlines hoặc người đại diện thực hiện những hành động hoặc thiếu sót này trong quá trình thực hiện các công việc được giao.

Quy định hỗ trợ hành lý hãng hàng không Vietnam Airlines
Quy định hỗ trợ hành lý hãng hàng không Vietnam Airlines

16.3.7. Nếu hành trình của Hành khách thuộc phạm vi điều chỉnh theo luật của nước sở tại. Giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại của Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay theo luật này được áp dụng với Hành lý của Hành khách.

16.3.8. Nếu hành trình của Hành khách không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước và luật của nước sở tại không qui định mức giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 16.3.3.

16.3.9. Hành khách có thể kê khai giá trị (theo Điều 9.7) hoặc có thể mua bảo hiểm riêng cho Hành lý của mình trong trường hợp giá trị thực tế hoặc chi phí thay thế của Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi.

16.3.10. Nếu trọng lượng của Hành lý không được ghi trên Vé hành lý thì tổng trọng lượng Hành lý ký gửi của Hành khách được coi như không vượt quá trọng lượng miễn cước áp dụng đối với hạng dịch vụ tương ứng của Hành khách được ghi rõ trong các quy định của Chúng tôi.

16.3.11. Nếu Hành khách có kê khai giá trị của Hành lý ký gửi khi làm thủ tục chuyến bay và đã trả các khoản phí áp dụng, trách nhiệm của Chúng tôi được giới hạn trong giá trị kê khai.