Ưu đãi lớn, bay quốc tế vé VNA khứ hồi chỉ từ 44 USD siêu rẻ

1015

Tháng 7 này, du khách có dự định du lịch quốc tế sẽ vô cùng thỏa mãn với KM “Ưu đãi lớn, bay quốc tế vé VNA khứ hồi chỉ từ 44 USD siêu rẻ” nằm trong khuôn khổ của chương trình Bay cùng Hoa sen.

Theo đó lần này chỉ từ 44 USD/vé khứ hồi, bạn sẽ được trải nghiệm bay hấp dẫn đến Bangkok, Siem Riep, Cao Hùng, Đài Bắc, Osaka, Pusan hay Paris, Frankfurt, Moscow cùng vô số điểm đến khác với giá vé vô cùng hấp dẫn.

Qúa tuyệt vời để bay và trải nghiệm. Hãy bắt đầu săn vé từ 03/07/2017 tới 07/07/2017 để có những chuyến du lịch hấp dẫn cùng cả nhà mà chi phí lại cực kì tiết kiệm.

Vé chỉ mở bán trong 5 ngày vàng, lên kế hoạch và sẵn sàng bay cùng Vietnam Airlines.

Tham khảo bảng giá KM Bay cùng Hoa sen

Điểm đi Điểm đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Bangkok 133 USD 16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
TP HCM Bangkok 133 USD
Hà Nội Kuala
Lumpur
144 USD 01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
TP HCM Kuala
Lumpur
99 USD
Hà Nội Singapore 190 USD 31/07/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
TP HCM Singapore 145 USD
Hà Nội Yangon 184 USD 25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
TP HCM Jakarta 201 USD 03/07/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
Hà Nội Siem Reap 248 USD
TP HCM Siem Reap 293 USD
Hà Nội Bắc Kinh 367 USD 03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
Hà Nội Quảng Châu 252 USD
TP HCM Quảng Châu 252 USD
Đà Nẵng Quảng Châu 237 USD
Hà Nội Thành Đô 222 USD
Hà Nội Thượng Hải 200 USD
TP HCM Thượng Hải 200 USD
Hà Nội Hồng Công 164 USD
TP HCM Hồng Công 139 USD
Hà Nội Cao Hùng 309 USD 16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
Hà Nội Đài Bắc 309 USD
TP HCM Cao Hùng 279 USD
TP HCM Đài Bắc 284 USD
Hà Nội Tokyo/
Osaka
451 USD 03/07/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
03/07/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Hà Nội Nagoya/
Fukuoka
451 USD
TP HCM Tokyo/
Osaka
451 USD
TP HCM Nagoya/
Fukuoka
451 USD
TP HCM Seoul 313 USD 03/07/17-20/07/17
16/08/17-27/08/17
01/09/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-30/06/18
03/07/17-20/07/17
16/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
04/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-30/06/18
Đà Nẵng Seoul 313 USD
Hà Nội Seoul 413 USD
Hà Nội Pusan 413 USD
TP HCM Pusan 513 USD
Hà Nội Moscow 582 USD 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Hà Nội London 877 USD 03/07/17 -27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
TP HCM London 877 USD
Hà Nội Paris 826 USD 03/07/17-28/07/17
11/09/17-23/02/18
09/04/18-30/06/18
21/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-16/02/18
19/03/18-30/06/18
TP HCM Paris 826 USD
Hà Nội Frankfurt 859 USD 03/07/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
14/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
TP HCM Frankfurt 859 USD
Singapore Hà Nội 72.08 USD 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Singapore TP HCM 50.45 USD
Melbourne/
Sydney
Hà Nội 669.42 USD 03/07/17-07/07/17
20/09/17-30/09/17
01/12/17/07/12/17
17/12/17-05/01/18
01/04/18-15/04/18
25/06/18-30/06/18
09/07/17-24/07/17
10/10/17-15/10/17
01/01/18-28/02/18
10/04/18-30/04/18
Melbourne/
Sydney
TP HCM 669.42 USD
Bangkok Hà Nội 48.32 USD 16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
Bangkok TP HCM 44 USD
Bangkok Đà Nẵng 44 USD
Kuala Lumpur Hà Nội 78.22 USD 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Kuala Lumpur TP HCM 46.70 USD
Siem Reap Hà Nội 218 USD 03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siem Reap TP HCM 143 USD
Phnom Penh Hà Nội 230 USD
Luang Prabang Hà Nội 95 USD 03/07/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Luang Prabang TP HCM 245 USD
Vientiane Hà Nội 100 USD
Vientiane TP HCM 120 USD
Bắc Kinh Hà Nội 306.77 USD 03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Quảng Châu Hà Nội 216.84 USD
Quảng Châu TP HCM 226.44 USD
Thành Đô Hà Nội 163.28 USD
Thượng Hải Hà Nội 332.97 USD
Thượng Hải TP HCM 233.43 USD
Đài Bắc TP HCM 201.99 USD 01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
Cao Hùng TP HCM 201.99 USD
Đài Bắc Hà Nội 273.39 USD
Hồng Công Hà Nội 136.76 USD 03/07/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
03/07/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Hồng Công TP HCM 136.76 USD
Incheon Hà Nội 237.93 USD 17/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
07/10/17-31/10/17
17/08/17-27/08/17
01/09/17-28/09/17
10/10/17-31/10/17
Incheon TP HCM 237.93 USD
Pusan Hà Nội 292.12 USD
Pusan TP HCM 340.59 USD
Incheon Hà Nội 309.35 USD 03/07/17-21/07/17
13/08/17-16/08/17
01/11/17-19/12/17
03/07/17-20/07/17
01/11/17-19/12/17
Incheon TP HCM 309.35 USD
Pusan Hà Nội 372.47 USD
Pusan TP HCM 420.94 USD
Tokyo Hà Nội 357.06 USD 03/07/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
03/07/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Tokyo TP HCM 357.06 USD
Osaka Hà Nội 357.06 USD
Osaka TP HCM 357.06 USD
Fukuoka Hà Nội 357.06 USD
Fukuoka TP HCM 357.06 USD
Nagoya Hà Nội 357.06 USD
Nagoya TP HCM 357.06 USD
Tokyo Đà Nẵng 353 USD
Frankfurt Hà Nội 655.85 USD 14/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
03/07/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
Frankfurt TP HCM 655.85 USD
Moscow Hà Nội 504 USD 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Moscow TP HCM 504 USD
London Hà Nội 660 USD 13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
09/01/18/31/01/18
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
03/07/17-27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
London TP HCM 629.12 USD
Paris Hà Nội 620.10 USD 21/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-16/02/18
03/07/17-28/07/17
11/09/17-23/02/18
Paris TP HCM 620.10 USD

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 03/07/2017 tới 07/07/2017
  • Thời gian khởi hành: Từ 16/08/2017 – 09/06/2018 (tùy vào từng chặng bay)
  • Giá vé KM khứ hồi đã bao gồm thuế phí (trừ hành trình khởi hành từ Đông Nam Á)
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng. Mọi thắc mắc về giá vé, hoàn, đổi hành trình bay quý khách vui lòng liên hệ Phòng vé Vietnam Airlines chính thức Hà Nội: (04) 37474848; (04) 3831 0888 – Hồ Chí Minh: (08) 39205666 để được giải đáp.

Du lịch Paris chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà Paris 

Với những ai yêu mến Pháp thì không thể không biết đến Tháp Effel, Nhà thờ Đức Bà Paris – nơi gắn liền với tiểu thuyết kinh điển ” Thằng gù nhà thờ Đức Bà ” làm chấn động toàn làng văn học thế giới cũng như trở thành tác phẩm huyền thoại của trường phái văn học lãng mạn kinh điển.

Bạn có muốn: Book vé máy bay khứ hồi đi Chicago

Là 1 công trình, 1 kiệt tác vĩ đại của nước Pháp có lối kiến trúc tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic Pháp. Nhà thờ Đức Bà nằm trên hòn đảo Ile de la Cité nằm giữa dòng Sông Seine và thời gian xây dựng kéo dài đến 47 năm từ 1103 tới 1250, khởi đầu do Giám Mục Maurice de Sully của Paris. Vào năm 1845, Nhà Thờ được trùng tu dưới sự chỉ đạo của vị kiến trúc sư thiên tài người Pháp Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.

Nhà thờ Đức Bà Paris – 1 kiệt tác của nước Pháp

Hiện nhà thờ hoàn toàn miễn phí để tham quan công trình được xem là báu vật này cho du khách. Sau khi tìm hiểu cấu trúc mặt tiền và chuông Emmanuel khổng lồ, nặng hơn 13 tấn, các bạn đi vào bên trong. Đặc điểm nổi bật và ấn tượng đó là ba chiếc cửa sổ bằng kính màu có niên đại từ thế kỷ 13 và chiếc Đại Phong cầm đầy ấn tượng. Rồi bên dưới chân Nhà thờ Đức Bà khoảng hơn 260 foot (79 mét) Hầm mộ Khảo cổ kỳ lạ với những hiện vật thú vị từ thời Gallo-Roman.
Tới Pháp mà không ghé Paris là 1 sai lầm, ghé Paris mà không dừng lại chiêm ngưỡng và tham quan nhà thờ Đức Bà là 1 thiếu xót, vì thế đừng quên dành thời gian khám phá vẻ đẹp của tuyệt tác kiến trúc này ngay khi có cơ hội săn vé máy bay Vietnam Airlines đi Paris.