Quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Vietnam Airlines

1972

Có thể quý khách hàng đang cần vận chuyển một lô hàng có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, sự an toàn. Tài sản hoặc môi trường khi được vận chuyển bằng đường hàng không? Hãy tìm hiểu một số quy định dưới đây của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam mà Giá vé máy bay.

Đó là lý do tại sao tất cả các nhân viên của Vietnam Airlines tham gia vào công việc tiếp nhận phục vụ hàng hóa nguy hiểm. Phải được đào tạo và có chứng chỉ hàng nguy hiểm hợp lệ theo quy định của Vietnam Airline.

Ngoài ra, các công ty phục vụ hàng hóa cho Vietnam Airlines đều cung cấp các khu vực lưu giữ đặc biệt cho hàng hóa nguy hiểm.

 

Phân loại 9 loại hàng hóa nguy hiểm

Căn cứ vào tính chất đặc trưng, hàng hóa nguy hiểm vận chuyển bằng đường hàng không được phân loại thành 9 loại. Và được phân loai cụ thể hơn bằng các nhóm như sau:

-Nhóm  chất nổ: các vật và chất có nguy cơ nổ lớn. Các vật và chất có nguy cơ phóng lửa nhưng không có nguy cơ nổ lớn. Các vật và chất có nguy cơ cháy hoặc nguy cơ tạo áp lực hơi nhỏ hoặc nguy cơ phóng lửa nhỏ hoặc cả hai nhưng không có nguy cơ nổ lớn. Các vật và chất không có nguy cơ đáng kể. Các chất rất kém nhạy, có nguy cơ nổ lớn.

-Nhóm chất khí: khí dễ cháy, khí không dễ cháy, không độc, khí độc.

-Nhóm chất lỏng dễ cháy. Tham khảo thêm bài viết Giới hạn chất lỏng mang lên máy bay tại trang web https://datvere.vn.

-Nhóm chất rắn dễ cháy, các chất có khả năng tự bùng cháy. Các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy. Chất rắn dễ cháy. Các chất có thể tự bùng cháy. Các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khi dễ cháy.

-Nhóm chất oxy hóa và chất pe-rô-xit hữu cơ: chất oxy hóa, chất pe-rô-xit hữu cơ.

-Nhóm chất độc và chất lây nhiễm: chất độc, chất lây nhiễm.

-Nhóm vật liệu phong xạ.

-Nhóm chất ăn mòn

-Nhóm hàng nguy hiểm khác.

 

Đóng gói hàng hóa nguy hiểm

Trong suốt quá trình vận chuyển, sự thay đổi độ cao, áp suất và nhiệt độ có thể khiến hàng hóa bị rò rỉ bên trong hộp đựng. Đặc biệt là trong quá trình vận chuyển các chất khí hoặc chất lỏng. Vì thế, hàng hóa nguy hiểm không được phép đóng gói quá tỷ lệ 9/10 dung tích bình chứa đối với chất lỏng. Bất kỳ kiện hàng nào có dấu hiệu rò rỉ hoặc cấu trúc không được chắc chắn sẽ không được chấp nhận vận chuyển. Cho đến khi được đóng gói lại và bao gói mới đóng này phải hoàn toàn đảm bảo an toàn phù hợp với quy định Hàng nguy hiểm của IATA.

Thông tin cần lưu ý

Hàng nguy hiểm chỉ được chấp  nhận vận chuyển khi người gửi hàng hoặc đại lý gửi hàng được ủy quyền khẳng định rằng:

-Lô  hàng không thuộc loại hàng cấm  vận chuyển bằng đường không

-Hàng hóa được phân loại chính xác. Đóng gói phù hợp, có nhãn, đánh dấu, bao bì theo IATA.

Ngoài việc hoàn thành bản hướng dẫn của người gửi hàng. Khách hàng còn phải kiêm thêm tờ khai gửi hàng nguy hiểm đúng theo quy định.